Oprichting van een Participatiehuis – Gemeentelijk beleid

Dankzij de gewestelijke financiering, in het kader van het stedelijk beleid, werd de gemeente Ganshoren geselecteerd als kandidaat. Het project omvat de bouw van een Huis van de Participatie binnen het SVG “De Villa’s van Ganshoren” en meer precies in het hart van het sociale-woningenpark van de OVM LOGEJA.  Naast het ontwikkelen van diverse activiteiten wil het project tevens een centrum zijn waar informatie kan worden verkregen over de voorzieningen die ter beschikking van de inwoners worden gesteld, waar men terecht kan voor informatie over te volgen administratieve procedures, maar ook over diverse gemeentelijke en burgerprojecten.

Het project streeft verschillende doelstellingen na, met name het herstel van de sociale banden, het bevorderen van de sociale samenhang met de verschillende buurten die aan het SVG grenzen – en zelfs daarbuiten – door uit te pakken met verschillende soorten van activiteiten. Maar ook het temperen van het onveiligheidsgevoel door samen te werken met gespecialiseerde verenigingen die in deze context een aangepast antwoord kunnen aanreiken. Een andere uitdaging vormt het creëren of opnieuw creëren van burgerparticipatie. Dit vangt aan zodra het denkproces rond het Huis van de Participatie in de steigers wordt gezet met het bevragen van de buurtbewoners naar hun mening, hun wensen en hun verlangens met betrekking tot het project, de veranderingen die zij graag door het project zouden zien teweeg worden gebracht, en dus over de diensten en activiteiten die het zou moeten bieden.

Vandaar dat de plaats voor de bouw van het Huis van de Participatie voor dit publiek van strategisch belang is. Het wordt immers omgeven door sociale woontorens en is direct toegankelijk voor gebruikers en aanverwante instellingen (maatschappelijk werkers, verenigingen, sociale kruidenierszaak, etc.). Het op die locatie gebouwde Huis van de Participatie, dat zich centraal in hun wijk bevindt, wil dan ook tegemoetkomen aan hun noden.

Participatieve as :

De dienstverlener, Habitat et Participation  vzw, is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een opdracht voor methodologische ondersteuning van het participatieve proces “Programma 2021-2025 van het Stadsbeleid – pijler 2 – bestrijding van maatschappelijke en ruimtelijke dualisering van wijken”. Het doel is zich te concentreren op twee van de doelstellingen:

  • acties of operaties om wijken te verlevendigen en het samenleven te verbeteren.

acties of operaties ter bestrijding van de maatschappelijke en ruimtelijke dualisering van de wijken, met name acties en operaties die de netwerkvorming tussen wijken en de ontwikkeling van collectieve burgerprojecten mogelijk maken

  •  

een eerste online vragenlijst is beschikbaar om ons uw mening te geven:

https://framaforms.org/ganshoren-participatiehuis-1637769668

Partagez l'info sur :