Cookiebeleid

Cookiebeleid

Verklaring van de bescherming van persoonsgegevens

Het doel van deze verklaring is om jullie op een eenvoudige wijze alle nodige informatie te verschaffen betreffende de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.
“U” bent bezoeker van de website of gebruiker van een online aangeboden administratiedienst.
“Wij” zijn het Gemeentebestuur van Ganshoren, 1083 Brussel

Welke gegevens worden behandeld?

Mits het gebruik van de website, verwerken wij:

  • Identificatiegegevens: naam, voornaam, emailadres, IP-adres van het toestel dat u gebruikt om de website te bezoeken
  • De gegevens verbonden aan uw verzoeken wanneer u gebruik maakt van het contactformulier
  • De gegevens verbonden met de bezochte webpagina’s

Wij gebruik via deze site geenszins gegevens van bijzondere aard zoals gegevens over uw gezondheid, gegevens van religieuze, politieke of filosofische aard, noch over de seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Waartoe gebruiken wij deze gegevens?

De verzamelde gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

Behandelen van uw verzoeken

Met uw goedkeuring, wanneer u een vraag stelt via het contactformulier, om te antwoorden op uw vragen, opmerkingen, suggesties.

Onze infrastructuur en uw gegevens beschermen

De identificatiegegevens van de apparaten die verbinding maken met onze site worden bewaard, evenals de activiteit op de site, om ‘piraten’-activiteiten te voorkomen en te onderzoeken die de website en uw daarin aanwezige gegevens in gevaar zouden kunnen brengen.

Onze diensten verbeteren

Bezoekstatistieken worden anoniem gehouden om onze website te verbeteren door de frequentie van bezoekpagina’s te observeren.

Aan wie worden deze gegevens bezorgd?

Uw gegevens die via deze site worden verzameld, worden nooit zodanig doorgegeven dat u zich buiten het gemeentebestuur kunt identificeren.
De statistische gegevens over het gebruik van de site zijn “geanonimiseerd”, waardoor ze niet met een persoon te verbinden zijn.
In sommige gevallen vereist de wet dat we deze informatie doorgeven aan de gerechtelijke / onderzoeksautoriteiten.
Uw gegevens worden ook niet buiten de Europese Unie opgeslagen.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

De gegevens voor het bezoek aan de site worden gedurende één jaar bewaard.
De informatie die via het contactformulier wordt verstrekt, wordt bewaard totdat uw aanvraag is verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

De wet machtigt u om:

  • duidelijke informatie over de verwerking van uw gegevens te ontvangen
  • een verbetering van uw gegevens te vragen
  • een kopie van de gegevens te bekomen (geen kosten voor de eerste aanvraag)
  • het verwijderen van de gegevens te vragen, aangezien er geen verplichting is om dergelijke gegevens te bewaren
  • de opschorting van de verwerking van uw gegevens te verzoeken (zonder deze te moeten wissen)
  • uw toestemming in te trekken om in de toekomst uw gegevens te verwerken

Deze rechten gelden voor alle behandelingen die door de gemeentelijke administratie worden uitgevoerd.
Voor deze verzoeken, stuurt u een mail naar:
privacy@ganshoren.irisnet.be
of een brief naar:
Persoonlijke Levenssfeer, Gemeentelijke Administratie van Ganshoren, Keizer Karellaan 140 – 1083 Brussel.

Bijkomende informatie verzoeken of een bezwaar indienen

Als u niet tevreden bent met een verzoek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze afgevaardigde voor de gegevensbescherming:
dpo@ganshoren.irisnet.be
of per post naar het volgende adres:
Data Protection Officer, gemeentelijke administratie van Ganshoren, Keizer Karellaan 140 – 1083 Brussel.
U kunt ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:
https://www.privacycommission.be/fr/contact

Cookies en opvolging van de online activiteit

Deze website maakt gebruik van cookies, kleine gegevensbestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen en die informatie opslaan om uw voorkeuren en andere informatie van het ene bezoek naar het andere te bewaren.
Statistieken van sitebezoeken worden verwerkt door “Google Analytics”. De informatie is anoniem, zodat er geen link met uw identiteit kan worden gelegd.
U vindt meer informatie over cookies in ons “cookiebeleid”.